Anmälan Stafett-DM 24/9

  • 4 sep 2023

Stafett-DM 24/9 vid Blå Lagunen.
Ungdomar tom HD16 anmäler sig till Göran Gustafsson 0701679923
18 och äldre anmäler sig till Ronny Liljegren 0706311586.
Senast 10 september!