Information

Informationskommittéen har som uppdrag att hålla medlemmarna uppdaterade om vad som händer i klubben via hemsida, klubbtidningen Broosket och sociala medier. Vi ser också till att pressen hålls informerad och vi arrangerar minst ett årligt informations-/ inspirationsmöte.

Ordförande Catrine Löfkvist
Ledamot Oskar Lundberg
Ledamot Håkan Mattsson