Tävling

Tävlingskommittén har ett övergripande ansvar för klubbens tävlingar. Det innefattar ansvar för att:

  • ansöka om tävlingar.
  • tillsätta tävlingsledare och banläggare inför kommande års tävlingar
  • genomföra motionsorienteringar, Nattcuper m.m.
  • planera kartritning och hantera markägarkontakter.
  • genomföra Jungfruloppet.
  • hantera resor m.m.
Ordförande Stefan Wittmann  
Ledamot Erik Löfgren  
Ledamot Jonn Boman  
Ledamot Kurt Löfgren  
Ledamot Leif Svangren  
Ledamot Göran Kimell  
Ledamot Ronny Liljegren