Bli medlem

Välkommen att bli medlem i Gotlands Bro OK!

Här följer information om hur man blir medlem och andra frågor som rör medlemskap.

Att bli medlem

Skicka ett meddelande till Sofia Gardelin på e-postadress medlem@gotlandsbrook.com där samtliga personers namn och personnummer framgår. Vi vill ha minst en e-postadress samt ett telefonnummer vi kan använda för e-postutskick och telefonkontakt vid behov.

Medlemsavgift 2024

Barn och ungdom t.o.m. 18 år 100 kr
19 år och äldre 200 kr
Familj (inklusive barn t.o.m. 18 år) 400 kr
Medlemmar 75 år och äldre är hedersmedlemmar. Frivillig avgift
   

Inbetalning sker på postgiro: 3 19 27-7

Ange namnen på de personer som inbetalningen avser. Om namnen inte får plats komplettera med ett meddelande till medlem@gotlandsbrook.com.

I och med att medlemsavgiften betalas godkänner ni att vi behandlar era personuppgifter enligt våra riktlinjer utifrån GDPR.

Förändring av eller övriga frågor om medlemskap

Skicka ett meddelande till Sofia Gardelin på e-postadress medlem@gotlandsbrook.com

Tävlingsavgift 2024 - gäller endast tävlingsaktiva

Barn och ungdom t.o.m. 20 år Avgiftsfritt
21 år och äldre Maximalt 600 kr
   

Tävlingsavgiften betalas i slutet av varje år och vi informerar om den separat.