Stugan

Stugkommittéen ansvarar för att sköta och förvalta de byggnader och tillhörande elljusspår och motionsspår som finns vid Kinnerstugan. Vidare ingår uthyrningsverksamheten och vaktmästeri i stugkommittéens verksamhet.

Ordförande Ulf Nilsson
Ledamot Henri Hägg
Ledamot Anders Blomér
Ledamot Birgitta Hjertén
Ledamot Susann Hansson
Ledamot Kjell Skalberg
Ledamot Peter Skalberg
Ledamot Jan-Olof Lindby