09:45 - File Hajdar, långdistans-ol

  • lördag 28 januari 2023
  • 08:00

Gemensam start 10:00, samling strax innan. Vi springer i grupp/grupper. Svart svårighetsgrad, banor/avkortningsmöjligheter för längd kring 6-16 km. Inga snitslar i skogen. Vätska ska försöka ordnas så att det finns i skogen. Kom ihåg varmt ombyte till efter passet. Plats meddelas senast onsdagen innan passet. Varmt välkomna!