21 april 2019
Datum Tävling Inbjudan Anmälan PM Startlista Resultat Sträcktider GPS-spår
190106 Trettondags-ol PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190120 Nattcup 1 Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190210 Nattcup 2 PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190217 Nattcup 3 PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190322 Nattcup 4 Inbjudan

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190331 Skogis Cup 1 Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190404 Motions-ol 1 PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190407 Suderträffen, medel Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190412 Nattinatta, lång Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190414 Broruset, medel Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190417 MTBO-cupen 1 Inbjudan

190419 Motions-ol 2 / Påskriset PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190422 Skogis Cup 2
190425 Motions-ol 3
190427 10-mila Inbjudan

190428 10-mila
190502 Motions-ol 4
190505 Vårträffen, långdistans Inbjudan

Anmälan

190509 Motions-ol 5 PM

PM

190512 Skogis Cup 3
190519 Ungdomstrollet, lång Inbjudan

Anmälan

190526 Skogis Cup 4
190616 Skogis Cup 5
190630 Skogis Cup 6
190704 Motions-ol 10
190706 2-dagars E1, medel Inbjudan

Anmälan

190707 2-dagars E2, lång
190709 3-dagars E1, medel Inbjudan

Anmälan

190710 3-dagars E2, medel
190711 3-dagars E3, lång
190714 Skogis Cup 7
190721 Skogis Cup 8
Teckenförklaring
HTML-dokument eller extern länk
Word-dokument
PDF-dokument (Hämta Acrobat Reader)
WinSplits Online
Eventor