14 december 2019
Datum Tävling Inbjudan Anmälan PM Startlista Resultat Sträcktider GPS-spår
190106 Trettondags-ol PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190120 Nattcup 1 Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190210 Nattcup 2 PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190217 Nattcup 3 PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190322 Nattcup 4 Inbjudan

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190331 Skogis Cup 1 Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190404 Motions-ol 1 PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190407 Suderträffen, medel Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190412 Nattinatta, lång Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190414 Broruset, medel Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190417 MTBO-cupen 1 Inbjudan

Startlista

Resultat

190419 Motions-ol 2 / Påskriset PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190422 Skogis Cup 2 Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190425 Motions-ol 3 Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190427 10-mila Inbjudan

190502 Motions-ol 4 PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190505 Vårträffen, långdistans Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190509 Motions-ol 5 PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190511 Lillkorpen Inbjudan

PM

Startlista

Resultat

190512 Skogis Cup 3 Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190514 Morotsloppet Inbjudan

Anmälan

PM

Resultat

Sträcktider

190515 MTBO-cupen 2 Inbjudan

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190516 Motions-ol 6 Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190518 Ungdomstrollet, lång Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190523 Motions-ol 7 Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190526 Skogis Cup 4 Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190530 Motions-ol 8 Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190613 Motions-ol 9 Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190616 Skogis Cup 5 Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190618 Sprintcup 1 Inbjudan

Anmälan

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190619 MTBO-cupen 3 Inbjudan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190630 Skogis Cup 6 Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190702 Sprintcup 2 Inbjudan

Anmälan

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190704 Motions-ol 10 PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190706 2-dagars E1, medel Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190707 2-dagars E2, lång Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190709 3-dagars E1, medel Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190710 3-dagars E2, medel Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190711 3-dagars E3, lång PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190716 Jungfruloppet Inbjudan

Resultat

Resultat

190718 Motions-ol 11 Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190721 Skogis Cup 8 Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190730 Sprintcup 3 Inbjudan

Anmälan

Startlista

Resultat

Sträcktider

190803 Medeltidskampen E2, medel Startlista

Resultat

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190803 Medeltidskampen E1, sprint Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190804 Medeltidskampen E3, lång PM

Startlista

Resultat

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190808 Motions-ol 12 PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190814 MTBO-cupen 4 Inbjudan

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190815 Motions-ol 13 Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190818 Skogis Cup Extra Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190822 Motions-ol 14 PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190828 MTBO-cupen 5 Inbjudan

Startlista

Resultat

Sträcktider

190829 Motions-ol 15 PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190831 DM Medel Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190901 DM Stafett Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190903 Follingboloppet Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190907 DM Sprint Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190907 DM Natt Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190911 MTBO-cupen 6 Inbjudan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190921 Motions-ol 16 PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

190928 DM-Sprint för DH 21, H35 o H55 Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

190929 DM Lång Inbjudan

Anmälan

PM

GPS-spår

191006 Skogis Cup 7
191012 25-manna
191013 25mannamedeln
191019 Helg utan Älg, E1, lång Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

191020 Helg utan Älg, E2, medel Startlista

Resultat

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

191027 Skogis Cup 10
191113 Skinkjakten 1, Tofta skjutfält Inbjudan

Anmälan

PM

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

191120 Skinkjakten 2, Lindeberget Inbjudan

Anmälan

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

191127 Skinkjakten 3, Hejnum hällar Inbjudan

Anmälan

Startlista

Resultat

Sträcktider

GPS-spår

191204 Skinkjakten final, Östergarn Inbjudan

Anmälan

PM

191229 Poäng-jakt
Teckenförklaring
HTML-dokument eller extern länk
Word-dokument
PDF-dokument (Hämta Acrobat Reader)
WinSplits Online
Eventor